przechowywanie dokumentów archiwizacja dokumentów niszczenie dokumentów
HOME    KONTAKT   DOJAZD
przechowywanie dokumentów
archiwizacja dokumentów
przechowywanie dokumentów składnica akt
niszczenie dokumentów
archiwizacja dokumentów
odgrzybianie dokumentów
archiwizacja dokumentacji
niszczenie dokumentów
składnica akt
przechowywanie dokumentów
archiwizacja dokumentów
  przechowywanie dokumentów archiwizacja dokumentów  
 
Kancelaria Podatkowa - Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX"

Witamy na stronach 
Spółki Doradztwa Podatkowego 
"ULMEX" Sp. z o.o.

Tradycje firmy to rok 1991. Siedziba mieści się w Ostrowie Wielkopolskim. Posiadamy na własnym terenie obiekt ubezpieczony i całodobowo chroniony z bezpłatnym parkingiem. 

Spółka posiada wpis do KRS 0000082274. Wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego wydany przez Ministra Finansów nr RS-7250/32/98/DP/I/OR

Jesteśmy wpisani do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych Wojewody Wielkopolskiego pod nr 1 .

Spółka jest również wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00087/2009.

Prezes Zarządu posiada tytuł doradcy podatkowego nr wpisu 10024 oraz świadectwo kwalifikacyjne zezwalające na prowadzenie usługowo ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów nr 8348/98

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

 

Siedziba Spółki:

ul. Zielona 14
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax +48 62 736 00 36
tel./fax +48 62 736 11 20
email: biuro@ulmex.com.pl 

przechowywanie dokumentów
przechowywanie dokumentów

HOME | KONTAKTDORADZTWO | RACHUNKOWOŚĆ | OBSŁUGA KADR |
SKŁADNICA AKT | ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW | NISZCZENIE | ODGRZYBIANIE

przechowywanie dokumentów przechowywanie dokumentów
przechowywanie dokumentów przechowywanie dokumentów przechowywanie dokumentów

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000082274
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00zł
 

przechowywanie dokumentów przechowywanie dokumentów przechowywanie dokumentów przechowywanie dokumentów przechowywanie dokumentów przechowywanie dokumentów przechowywanie dokumentów