Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 K.p.). W celu jego obliczenia minimalne wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (tzw. nominał).

We wrześniu 2020 r. dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 2,95 zł, tj. 2.600 zł : 176 godz. = 14,77 zł; 14,77 zł × 20% = 2,95 zł.