W dniu 11 września br. mija termin składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o odpadach. Są to m.in.:

  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, o których mowa w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujące i dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, takie jak: piekarnie, cukiernie, mleczarnie, wytwórnie napojów i wody mineralnej, producenci kosmetyków, huty szkła, zakłady produkcyjne pakujące swoje wyroby, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy towarów w opakowaniach, eksporterzy towarów w opakowaniach i wiele innych, o których mowa w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • wprowadzający na rynek krajowy produkty, tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np. importer, producent opon) lub towary je zawierające (np. podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, maszyn), o których mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (nie dotyczy podmiotów, które nabywają opony, oleje, preparaty smarowe lub towary je zawierające, na terenie kraju),
  • wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, autoryzowani przedstawiciele, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, np. producenci urządzeń elektronicznych z dziedziny medycyny, automatyki przemysłowej, energetyki, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. urządzeń AGD, RTV).

Sprawozdania muszą również złożyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe, w tym w szczególności podmioty prowadzące sklepy i oferujące klientom torby foliowe. Obecnie podmioty te muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferujące torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową. W sprawozdaniu trzeba zawrzeć dane za okresy:

  • od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w zakresie foliowych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) oraz
  • od 1 września do 31 grudnia 2019 r. w zakresie foliowych toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów).

Sprawozdania odpadowe należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO: rejestr-bdo.mos.gov.pl.