Z dniem 2 września br. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. dotyczące m.in. kwarantanny z powodu COVID-19 i zmiany czasu trwania izolacji (Dz. U. poz. 1506 i poz. 1507).

Regulacje zakładają m.in. uproszczenie systemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta. W przypadku kwarantanny najważniejsza zmiana dotyczy skrócenia czasu jej trwania z 14 do 10 dni dla osób, u których nie wystąpią objawy kliniczne. Jeśli jednak się pojawią, wtedy pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania. Osoba, u której wystąpią objawy sugerujące na zakażenie COVID-19 będzie traktowana jako podejrzana o zakażenie i zostanie poddana rutynowej diagnostyce.

Przepisy dopuszczają też możliwość zakończenia izolacji pacjenta po uzyskaniu 2-krotnie ujemnego wyniku testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych.

Wszystkie osoby skierowane do izolacji w warunkach domowych z rozpoznaniem zakażenia wirusem nie później niż w 7. dobie otrzymają SMS-a o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu oceny stanu klinicznego pacjenta i uzyskania informacji o czasie trwania izolacji domowej.