• 1
  • 2
  • 3
  • 4

W świetle obowiązujących przepisów, każdy czynny (niekorzystający ze zwolnienia z VAT) podatnik VAT, niezależnie od tego czy w danym okresie rozliczeniowym wykonał jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu, czy też nie, ma obowiązek złożenia deklaracji. Na podstawie art. 99 ust. 11b ustawy o VAT, deklaracje VAT składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (lub kwartale - w przypadku deklaracji kwartalnych). Jednocześnie wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie JPK_VAT, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy (niezależnie od tego czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie, czy kwartalnie).

Od 1 kwietnia 2020 r. pierwsza grupa podatników VAT (duzi przedsiębiorcy obowiązkowo, natomiast pozostali podatnicy - dobrowolnie) miała zacząć przesyłać deklaracje VAT-7 i VAT-7K w formie nowego przekształconego pliku JPK_VAT.

Jednakże w ramach tzw. tarczy antykryzysowej termin wejścia w życie nowego JPK_VAT przesunięto na 1 lipca 2020 r.

Zdaniem Ministerstwa Finansów zawartym w komunikacie "Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców od 1 lipca 2020 r." dostępnym na stronie internetowej www.podatki.gov.pl przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK_VAT: "(...) Wpływa (...) na termin uruchomienia nowego środowiska produkcyjnego (API) do wysyłki JPK i wyłączenie dotychczasowych środowisk produkcyjnych, w tym interfejsu MF (mikro JPK). Oznacza to, że wysyłka plików JPK_VAT do czasu uruchomienia nowej bramki będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Również w późniejszym terminie udostępnimy bezpłatne narzędzia do wysyłki nowych plików w postaci formularza interaktywnego i Klienta JPK. (...)"

Uwaga

Już od rozliczenia za lipiec 2020 r. (lub trzeci kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy podatnicy VAT będą składać nowy JPK_VAT obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną.

Nowy plik JPK_VAT podatnicy będą wysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie właściwym do złożenia deklaracji VAT. W przypadku podatników rozliczających VAT miesięcznie, będzie to jeden dokument obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną (oznaczony jako JPK_V7M), natomiast podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie (oznaczony jako JPK_V7K) za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału wypełnią tylko część ewidencyjną, natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Siedziba Spółki:

ul. Zielona 14 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel./fax +48 62 736 00 36 

 

email: biuro@ulmex.com.pl

Nasze wyróżnieniaUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

ULMEX SP. Z O. O. (dalej zwani: „Spółka”) podczas udostępniana zawartości swoich stron WWW stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli dane informatyczne, składające się grupy liter i cyfr, które zapisujemy w Państwa przeglądarce internetowej lub na dysku twardym Państwa komputera. Możliwe jest także używanie przez Spółkę technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies.